Technomax
 
 
Marconistraat 9 / 9a
6372 PN Landgraaf
Industrieterrein “Strijthagen”
 
 
T - 0031 (0)45 571 89 65
F - 0031 (0)45 571 89 49
 
 

E - info@technomax.nl

 
     
 
 
 
Technomax heeft een ontwerpafdeling die geheel zelf standig of in samenwerking met de opdrachtgever ontwerpen uitwerkt. Het ontwerptraject bij Technomax strekt zich uit van project voorstudies tot en met de complete detail tekeningen van installaties, apparaten machines of machineonderdelen.
De ontwerpactivitei-ten beperken zich voornamelijk tot die installaties en pro-dukten die door Technomax zelf kunnen worden ge-fabriceerd en/of ge-ïnstalleerd.
Ontwerpfaseringen:
Ontwikkeling en voorstudie. Bij de ontwikkeling van een nieuw produkt of installatie zal, nadat de randvoorwaarden zijn vastgelegd, een voor-stel worden gemaakt. Er is tijdens dit traject nauw overleg met de opdrachtgever en er zal zoveel mogelijk know how van de opdracht-gever in het voorstel worden verwerkt.
Uitwerken van het ontwerp.
Nadat een ontwerpvoorstel door een opdrachtgever akkoord is bevon-den, of wanneer de opdrachtgever zelf de voorstudie heeft gedaan, zal het ontwerp tot in detail worden uitgewerkt. Tijdens het uitwerken van de details houden onze constructeurs rekening met de fabricage moge-lijkheden in onze werkplaats. Hierbij wordt het kwaliteitsaspect niet uit het oog verloren. Het resultaat is een ontwerp met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.
Wij houden rekening met specifieke voorschriften van de opdracht-gever. Tevens voldoen al onze ontwerpen aan de wettelijke vereiste normen en richtlijnen.